Algemene Voorwaarden

 

Therapeut: Sabine Teunissen

Praktijk: Qi time – lichaam en geest in balans
Adres: Burg. van Haersoltestraat 7, 7711 JJ Nieuwleusen
Tel: 06-29082521 / Mail: info@qitime.nl
Beroepsvereniging: NVST Shiatsu-therapeut lid nr. L2235 (zie www.nvst.nl)
Basisregister RBCZ lidnummer 107277R
KVK nr. 08192290 – Btw nr. NL001857334B77

 

Aanmelden

U kunt zichzelf aanmelden zonder verwijzing van huisarts. Daarna volgt een afspraak voor een intakegesprek. U krijgt voorafgaand aan de eerst afspraak een intake formulier per mail of per post.

 

Financiën

Bij wet is geregeld dat mijn werk als therapeut vrijgesteld is btw.
Voor alle overige wellness behandelingen geldt een btw tarief van 21%.
De tarieven staan op de website genoemd.
Indien u 24 uur van tevoren laat weten dat u niet op uw afspraak kunt komen, worden er geen kosten in rekening gebracht.

 

Cliëntregistratie

In de praktijk zijn de wet en regelgeving van de AVG en WGBO van toepassing.
Er wordt zorgvuldig met uw gegevens omgegaan en in uw dossier alleen de noodzakelijke aantekening geregistreerd. U dossier wordt 20 jaar bewaard.

 

Beroepsgeheim en huiselijke problemen

Ik heb een beroepsgeheim wat betekend dat alles wat er gezegd en gedaan wordt binnenskamers blijft. Vanuit het belang van de bescherming van slachtoffers van kindermishandeling en huiselijk geweld kan dat betekenen dat bij (een vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling actie moet worden ondernemen om het geweld te stoppen. Bij vermoedens van problemen zal ik dit zorgvuldig en in maximale openheid met u bespreken. Ik volg in deze de stappen van de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld”.

 

Klacht- en tuchtrecht

Bij de beroepsvereniging NVST kun je terecht voor het melden van een klacht.
Zie pagina “klachten”.
Wetgeving rondom klachten is geregeld in de WKKGZ, Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg. U kunt deze wet terug vinden op:

www.eerstekamer.nl