Covid-19 informatie

Gelukkig mag ik u weer ontvangen, maar omdat het Coronavirus nog steeds actief is, zijn er vanuit de beroepsorganisatie bepaalde spelregels opgesteld voor uw en mijn veiligheid. U wordt geacht deze te lezen en te respecteren.

Wanneer we een afspraak hebben gemaakt ontvangt u per mail de onderstaande documenten.

 

 1.                     Triagevragenlijst
 2.                     Infectiepreventie Covid-19 Client
 3.                     Infectiepreventie Covid-19 Praktijkruimte
 4.                     Risicogroepen

 

Graag deze documenten goed doorlezen en de triagevragenlijst ingevuld meenemen.

I.v.m. de extra hygiëne maatregels en schoonmaaktijd zal er een Corona toeslag gerekend worden van € 2,00.

Daarnaast graag zelf twee grote badhanddoeken meenemen.

Wanneer de buikzijde van het lichaam ook behandeld wordt, vraag ik u om een mondkapje te dragen, deze kunt u zelf meenemen. Mocht u geen mondkapje hebben dan stel ik deze beschikbaar.

De deur van de praktijk is op slot. De bel hangt op 1½ meter van de deur rechts op de muur. Graag hier wachten tot ik open doe. De vragen zoals deze staan in de triagevragenlijst zullen nogmaals gesteld worden. Daarna zal ik kort uitleggen hoe de behandeling zal verlopen. 

Let op:

Blijf thuis indien u of een van uw gezinsleden symptomen hebben van verkoudheid, koorts of griepachtige verschijnselen. U wordt geacht uw afspraak te annuleren of contact met me op te nemen om dit te bespreken. Tot nader order worden deze annuleringen u, ongeacht of deze tijdig zijn, niet in rekening gebracht.

 • Ik plan mijn afspraken zo, dat er voldoende tijd zit tussen u en de volgende cliënt;
 • Kom op tijd, maar niet te vroeg. U kunt aanbellen, de bel hangt 1½ meter van de deur rechts van u. Blijf wachten op 1½ meter van de deur totdat ik open doe;
 • Het toilet is tijdelijk niet te gebruiken. Hier kunt u wel na binnenkomst u handen wassen;
 • Kom zoveel mogelijk alleen;
 • Neemt u zo min mogelijk spullen mee en stopt u uw spullen die noodzakelijk zijn, weg in uw tas of jaszak;
 • Voor en na de behandeling was ik mijn handen en onderarmen met desinfecterende zeep;
 • Na iedere cliënt worden contactpunten zoals de deurklinken, deurbel en armleuningen van de stoelen schoongemaakt. Raakt u zo min mogelijk aan in de praktijk;
 • Het gesprek tussen ons vindt plaats op 1,5 meter afstand;
 • Voor zover noodzakelijk en mogelijk geef ik instructies en oefeningen op minimaal 1,5 meter afstand en wordt fysiekcontact tot een minimum beperkt;
 • Tijdens het maken van de afspraak stel ik een aantal vragen (Triage) waardoor ik weet of behandelen veilig kan en zelfs vlak voor de daadwerkelijke afspraak doe ik dit om te checken of er iets is veranderd;
 • Blijf thuis indien u of een van uw gezinsleden symptomen hebben van verkoudheid, koorts of griepachtige verschijnselen. U wordt geacht uw afspraak te annuleren of contact met me op te nemen om dit te bespreken. Tot nader order worden deze annuleringen u, ongeacht of deze tijdig zijn, niet in rekening gebracht.

Regels waar we ons aan houden voor uw en mijn gezondheid

Neemt u even de tijd om deze te lezen!

 

1. Geef geen handen;

2. Volg de aanbevelingen van het RIVM op;

3. Handen wassen na toiletbezoek (indien toegestaan);

4. Raak zo min mogelijk aan in de praktijkruimte;

5. Uw spullen (telefoon, sleutels etc.) stopt u weg in uw jaszak of tas;

6. Kom niet te vroeg op uw afspraak de deur is gesloten, bel aan;

7. Hou zo veel mogelijk minimaal 1,5 meter afstand tot uw behandelaar en andere mensen;

8. Nies of hoest in een papieren zakdoekje, dat u meteen wegwerpt in de prullenbak. Heeft u geen papieren zakdoekje, dan niezen of hoesten in uw elleboog;

9. Na niezen of hoesten handen wassen met zeep of desinfectiegel;

10. Betaal met pin;

11. Vervolgafspraak ontvangt u direct of digitaal;

 

Let op:

Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen blijft de kans, hoe gering ook, bestaan dat u besmet raakt in de praktijk of op weg hier naartoe. Met het maken van de afspraak gaat u akkoord met dit risico.

Verhoogde kans op infectie

Personen die korter dan 14 dagen geleden in een aangemerkt transmissiegebied zijn geweest, (huishoud)contacten van een bewezen patiënt.

Personen ≥ 18 jaar met een verstandelijke handicap die in een instelling wonen en personen woonachtig in een verpleeghuis hebben een verhoogd risico om anderen te infecteren en er gelden aanvullende preventieve maatregelen (zie Preventieve maatregelen) en een aanvullend testbeleid (zie Indicaties diagnostiek)

Op basis van de huidige literatuur lijken zwangere vrouwen geen verhoogd risico te hebben om geïnfecteerd te worden met SARS-CoV-2, d.w.z. ze zijn niet ontvankelijker dan andere personen.

 

Verhoogde kans op ernstig beloop

Naast ouderen ≥ 70 jaar zijn risicofactoren voor een ernstig beloop mensen ≥ 18 jaar* met: chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen, die vanwege de ernst onder behandeling van een longarts zijn;

chronische hartaandoeningen, die vanwege de ernst onder behandeling van een cardioloog zijn;

diabetes mellitus: slecht ingestelde diabetes of diabetes met secundaire complicaties;

ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;

verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaan- of stamceltransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij (functionele) asplenie, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane ernstige afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of tijdens en binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten;

een onbehandelde hivinfectie of een hivinfectie met een CD4-getal < 200/mm3;

ernstig leverlijden in Child-Pugh classificatie B of C;

morbide obesitas (BMI > 40).

Bron Rivm