Klachten

 

Heb je een klacht? Blijf er niet mee rondlopen.

 

1. Bespreek je klacht met de therapeut.

Heb je vragen? Of twijfels? Ben je ergens ontevreden over? Vertel het mij. Ik neem graag de tijd om er rustig over te praten.

 

2. Schakel onze klachtenfunctionaris in

Lukt het niet om er samen uit te komen? Of wil je hulp bij het indienen van een klacht? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris kunt u bereiken via Quasir, expertisecentrum op het gebied van klachten in zorg en welzijn. U kunt Quasir bereiken op het algemene telefoonnummer: 0561- 618711 of op het rechtstreekse nummer van de klachtenfunctionaris: 06-48 44 55 38.
De klachtenfunctionaris kan u op de hoogte brengen van de mogelijkheden die u heeft voor uw situatie. Ook kunt u ervoor kiezen om een mail te sturen, deze kan verzonden worden naar: bemiddeling@quasir.nl

De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en onpartijdig. De klachtenfunctionaris probeert u en de betrokkene d.m.v. bemiddeling, hoor en wederhoor bij elkaar te brengen. Uw informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld en alleen met uw uitdrukkelijke toestemming onder de aandacht gebracht bij de betrokkene(n).


Klachtenreglement

Om te zorgen dat uw klacht zo goed mogelijk behandeld wordt is een klachtreglement opgesteld. Hierin staat beschreven hoe u een klacht kunt indienen en hoe wij dit op zullen pakken. U kunt dit reglement opvragen bij de klachtenfunctionaris.


De wetgeving

Wetgeving rondom klachten is geregeld in de WKKGZ, Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg. U kunt deze wet terug vinden op: www.eerstekamer.nl/